آيا مسواک زدن به تنهايي مي‌تواند کاملاً دهان را تميز کند؟

+1 امتیاز
43 بازدید
سوال شده اردیبهشت 27, 1396 در توصیه های پیشگیری توسط کارشناس مرکز عضو رسمی

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

کاملاً نه ، مسواک فقط سه سطح خارجي از پنج سطح دندانها را تميز مي‌کند. براي تميز کردن سطوح بين دنداني که قابل دسترس مسواک نيست بايد از نخ دندان استفاده نمود نخ دندان بقدر کافي باريک است و به آساني مي‌تواند از بين دندانها عبور کرده و پلاک ميکروبي را از سطوح بين دندان برطرف نمايد. شما بايد از نخ دندان جهت تميز کردن سطوح بين دنداني که قابل دسترس با مسواک نيست استفاده نمائيد. دندانپزشک يا بهداشتکار شما نوعي نخ دنداني را که بايد استفاده نمائيد توصيه خواهد نمود و طرز صحيح استفاده از آنرا توضيح خواهد داد. براي فاصله‌هاي زياد بين دندانها بهتر است از نخ دندان سوپرفلاس استفاده نمائيد.

توصیه می شود در کنار مسواک و نخ دندان از دهانشویه های بهداشتی نیز بهره مند گردید.

 

پاسخ داده شده اردیبهشت 27, 1396 توسط کارشناس مرکز عضو رسمی
...