آیا درمان ریشه درد ناک است ؟

+1 امتیاز
30 بازدید
سوال شده اردیبهشت 27, 1396 در اندو - درمان ریشه دندان توسط کارشناس مرکز عضو رسمی

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

درمان ریشه مانند سایر درمان های دندانپزشکی تحت بی حسی موضعی صورت می گیرد و چنانچه بی حسی بطور صحیح اجراء شده باشد و پالپ دندان نیز دارای التهاب نباشد ، درد و ناراحتی شدیدی حین درمان وجود نخواهد داشت

پاسخ داده شده اردیبهشت 27, 1396 توسط کارشناس مرکز عضو رسمی
...