http://yasdental.com/wp-content/uploads/2015/12/dfvdvsxdfvb.png

مراجعه کننده محترم

دریافت وقت درمان

بصورت الکترونیکی در وقت و نحوه ارائه هر چه بهتر خدمات به شما در این مرکز کمک بسزایی خواهد نمود، لذا از شما خواستاریم قبل از مراجعه به صورت حضوری با توجه به روش های متنوع در دریافت وقت درمان اقدام نموده و ما را در امرارائه خدمات به بیماران یاری نمایید.

دریافت وقت در تلگرامدریافت وقت پیامکی

دریافت وقت آنلاین

ارسال درخواست وقت درمان


توجــــــــــــه


لطفاً قبل از ارسال هرگونه درخواست توجه نمایید اطلاعات وارد شده صحیح و پاسخ تمامی سئوالات درج گردیده باشد ، وقت درمان شما متناسب با درخواست شما در تماس تلفنی کارشناسان بخش درمانی کلینیک با شما ثبت و قطعی می گردد ، ساعات تماس کارشناسان ما از ساعات ۸ الی ۲۱ می باشد لذا جهت ارتباط تا زمان قید گردیده از ارسال مجدد درخواست وقت درمان خودداری نمایید ، در صورت قطعی شدن زمان درخواستی لطفاً در ساعت مقرر جهت شروع طرح درمان در کلینیک حضور داشته باشید و لازم بذکر می باشد زمان درخواستی وقت درمان می بایست متناسب با شیفت کاری بخش های مربوطه که در جداول ذیل مشخص گرده است انتخاب شود ، پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.
شیفت کاری

بخش اطفال


غیر فعال
شنبه
۱۹:۰۰-۱۶:۳۰
یکشنبه
غیر فعال
دوشنبه
غیر فعال
سه شنبه
غیر فعال
چهارشنبه
۹:۰۰ -۱۲:۰۰
پنجشنبه
غیر فعال
جمعهشیفت کاری

بخش پروتز


9:00 -13:00
شنبه
غیر فعال
یکشنبه
غیر فعال
دوشنبه
۲۰:۰۰-۱۴:۰۰
سه شنبه
غیر فعال
چهارشنبه
غیر فعال
پنجشنبه
غیر فعال
جمعهشیفت کاری

بخش جراحی


غیر فعال
شنبه
غیر فعال
یکشنبه
غیر فعال
دوشنبه
غیر فعال
سه شنبه
غیر فعال
چهارشنبه
۹:۰۰ -۲۳:۰۰
پنجشنبه
غیر فعال
جمعهشیفت کاری

بخش اندو


غیر فعال
شنبه
غیر فعال
یکشنبه
۹:۳۰ -۱۸:۰۰
دوشنبه
غیر فعال
سه شنبه
۹:۰۰ -۱۲:۰۰
چهارشنبه
غیر فعال
پنجشنبه
غیر فعال
جمعهشیفت کاری

بخش ترمیمی


9:00 -23:00
شنبه
۹:۰۰ -۲۳:۰۰
یکشنبه
۹:۰۰ -۲۳:۰۰
دوشنبه
۹:۰۰ -۲۳:۰۰
سه شنبه
۹:۰۰ -۲۳:۰۰
چهارشنبه
۹:۰۰ -۲۳:۰۰
پنجشنبه
۹:۰۰ -۲۳:۰۰
جمعهشیفت کاری

بخش ارتودنسی


غیر فعال
شنبه
غیر فعال
یکشنبه
غیر فعال
دوشنبه
غیر فعال
سه شنبه
غیر فعال
چهارشنبه
غیر فعال
پنجشنبه
۹:۰۰ -۲۰:۰۰
جمعه


تمامی حقوق این سایت برای کلینیک تخصصی دندانپزشکی یاس محفوظ می باشد.