بیمه های طرف قرارداد کلینیک تخصصی دندانپزشکی یاس


بیمه پارسیان

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه توسط بیمار – آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه پاسارگاد

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه توسط بیمار – آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه ایران

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه بصورت آنلاین و آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه (بانک) تجارت

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه در صورت نیاز – آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه دانا

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه توسط بیمار – آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه رازی

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه توسط بیمار – آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه کار آفرین

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه توسط بیمار – آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه معلم

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه توسط بیمار – آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه میهن

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه توسط بیمار – آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه (بانک) اقتصاد نوین

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه توسط بیمار – آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه (بانک) صادرات

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت ملی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه توسط بیمار – آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


بیمه مخابرات

مراجعه حضوری – همراه داشتن کارت پرسنلی و دفترچه درمانی جهت معاینه اولیه و تشکیل پرونده – دریافت تایید نامه بیمه بصورت آنلاین و آغاز درمان – قبل از مراجعه از ساعات کاری بخش های کلینیک مطلع گردید.


تمامی حقوق این سایت برای کلینیک تخصصی دندانپزشکی یاس محفوظ می باشد.